loading...

دیــــار فـــرید خـــراسان

راحله قربانی بازدید : 217 پنجشنبه 04 آذر 1395 نظرات (0)

ششتمد یعنی شش خوبی شامل : 1-آب گوارای مرغزار 2-نسیم با صفای بهار درلاله زار 3-طبیعت زیبا در ریگزار 4- کثرت فضلا و ادبا 5- مردم پرمهر و باصفا6-شش قله قشنگ کشیده شده بر بلندای سبزوار ...